Az alábbiakban a V-DBK Fővállalkozói Kft. vállalati politikájáról olvashat...

A Társaság alapvető célja, hogy tevékenységével, szolgáltatásának minőségével megfeleljen a mindenkori hazai és nemzetközi előírásoknak és a vevői elvárásainak.

Ennek érdekében:

• a V-DBK Fővállalkozói Kft. valamennyi munkatársa azon dolgozik, hogy a magasépítési, mélyépítési tevékenysége során a szolgáltatás egyenletes, jó minőségével megbízhatóságával üzleti partnereinek igényeit kielégítse,
• a Társaság Integrált irányítási rendszerének működtetésével és folyamatos fejlesztésével éri el szolgáltatásai megbízhatóságát,
• a V-DBK Fővállalkozói Kft. vezetése a vevői elvárások maradéktalan kielégítése érdekében az alkalmazott technológia fejlesztésére és a szolgáltatás minőségének javítására célokat tűz ki a szervezet elé. A mindenkori érvényes környezetvédelmi, munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági jogszabályok, valamint egyéb jogszabályok, határozatok figyelemmel kísérésével a vállalt követelménynek való megfelelést biztosítja. Az elért eredményeket folyamatosan értékeli és mindennapos tevékenységében felhasználja,
• a tevékenységhez kapcsolódóan a bevont alvállalkozók kiválasztásánál súlyt fektet a megbízhatóságára, pontosságára, a környezet védelmére, és a munkabiztonságra,
• a V-DBK Fővállalkozói Kft. vállalati politikájának fontos része, hogy munkatársai biztonságos, egészséges körülmények között végezhessék munkájukat.

A társaság a szolgáltatás során ügyel arra, hogy tevékenységével a környezetet a szükségesnél nagyobb mértékben ne terhelje, illetve megelőzze a sérüléseket és a munkatársak egészségkárosodását. Ennek érdekében:

• törekszik tevékenysége során a legkörnyezetkímélőbb anyagok és energiatakarékos technológiák, illetve biztonságos eszközök és berendezések használatára, a munkakörnyezet megkímélésére,
• törekszik az építési területek átvétele és kialakítása során a talaj és a vízbázis szennyezésének elkerülésére és a zajterhelés csökkentésére,
• nagy hangsúlyt fektet a szakmai képzettségre, a munkatársak hozzáértésére és továbbképzésére.

A V-DBK Fővállalkozói Kft. vezetése biztosítja a tevékenységhez kapcsolódó, a környezetirányítási és a munkahelyi egészségvédelem és biztonságra vonatkozó jogszabályok és egyéb követelmények azonosítását, nyomon követését és azok maradéktalan betartását.

A Társaság valamennyi munkatársa felelős a szolgáltatás minőségének biztosításáért, és elkötelezett a környezetvédelem mellett, valamint törekszik a baleset megelőzésre és az emberi egészség védelmére.

Feladatunk, hogy megismertessük az integrált irányítási rendszert valamennyi munkatársunkkal és a főtevékenységünk végrehajtásában segítő alvállalkozóinkkal és a vezetőség saját tevékenységével példát mutatva érje el, hogy minden munkatárs aktív, kezdeményező részese, ezáltal folyamatos fejlesztője legyen integrált irányítási rendszerünknek.

Ennek megfelelően a V-DBK Fővállalkozói Kft. az MSZ EN ISO 9001:2009, az MSZ EN ISO 14001:2005 és az MSZ 28001:2008 rendszerszabványok előírásainak megfelelő minőség- és környezetközpontú és munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási integrált irányítási rendszert működtet.

A Társaság vezetése kinyilvánítja a minőségi, a környezetkímélő munkavégzés, a baleset és egészségkárosodás mentes és a szervezeti célok elérése iránti elkötelezettségét, törekszik a vevői és az érdekelt felek megelégedettségére és az integrált irányítási rendszer folyamatos fejlesztésére.