Közzétételi kötelezettség

A 2009. 12.04-én hatályba lépő "A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről" szóló 2009. évi CXXII.Tv.2.§-a rendelkezik a vezető tisztségviselők, a Felügyelő Bizottsági tagok adatainak közzétételéről. A V-DBK Fővállalkozói Kft. ez alapján közzéteszi a vezető tisztségviselő bruttó személyi alapbérre vonatkozó adatait: Társasági jogviszony (megbízásra vonatkozó szabályok) alapján vezető tisztségviselő:

Neve Tisztsége vagy munkaköre Megbízási díj Egyéb járandóság A jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás
Ferencz Kornél ügyvezető 200.000,- Ft Étkezési jegy: 5.000,- Ft -Felügyelő bizottsági tagokkal nem rendelkezik Társaságunk.