V-DBK Fővállalkozói Kft. rövid bemutatása az indulástól napjainkig

A V-DBK Fővállalkozói Kft. a Vertikál cégcsoport tagja. A Vertikál Zrt. menedzsmentje 2007 végén döntött úgy, hogy az érdekeltségébe tartozó közszolgáltató cégeknél az építőipari kapacitást kiszervezi és apportálja egy Kft-be. A Vertikál Zrt. ehhez tudta biztosítani a szakembereket, ez eszközöket, a megrendelés állományt és az önkormányzati érdekeltséget.

Napjainkra a V-DBK Fővállalkozó Kft. a térség meghatározó építőipari cégévé nőtte ki magát. A cégcsoporton keresztül számtalan önkormányzatnak biztos szakmai hátteret nyújt a koncepció kidolgozásában, műszaki előkészítésben, tervezésben, finanszírozásban és kivitelezésben.

A társaság 2008-tól folyamatosan részt vesz közbeszerzési eljárásokon. Kapacitásunkat időről időre úgy formáljuk, ahogy az európai uniós és hazai pályázati rendszerek diktálják. Ebből adódóan 2008-ban az akadálymentesítés volt az egyik fő feladatunk, de emellett építettünk átrakóállomást Kalocsán, Székesfehérváron a Maros Center alapozási munkáit, Sárbogárdon Gondozóházat, Beloianniszban viharkár utáni helyreállítást társaságunk végezte. Utat építettünk illetve jelentős feladatot kaptunk az adonyi intervenciós magtár beruházás alapépítményi munkáinál. Közösségi házakat alakítottunk ki és Polgármesteri Hivatalt építettünk.

2009-ben jelentősen nőtt az építőipari tevékenységi körünk, már generál kivitelezőként erősítettük piaci pozíciónkat. Az alföldön hulladékkezelő telepeken kész anyag tárolókat építettünk. Észak-Kelet Pest regionális rendszerében hulladékszigetek kialakítási munkáit végeztük.
Még ebben az évben jelentős előrelépésként a környezetvédelmi beruházásokba, a homokhátsági régióban rekultivációs munkákba kezdtünk, amely szervezeti felépítésünk átstrukturálását jelentette. Ez a multinacionális cégek által diktál követelményeknek megfelelően még magasabb szintű munkavégzést követelt.

2010-ben folytattuk a korábban megkezdett irányt. Részt vettünk a Közép-Duna Vidéke, a Dél-Balaton és a Homokhátság rekultivációs munkáiban. Jelentősen emelkedett ez évben a magasépítés terén végzett munkáink száma. Komplett projekteket kezeltünk, mint az adonyi polgármesteri hivatal teljes felújítási munkái és az adonyi Általános Iskola ebédlőjének felújítási munkái.

Sokak nagy megelégedésére az iváncsai játszótér építését és hozzá szervesen kapcsolódóan a városközponti időszalag és térburkolási munkálatait Társaságunk kivitelezte. Generál kivitelezőként építettük meg a sárszentmihályi bölcsődét, a váli egészségházat, de elkezdődtek az abai Kastélykertben a taniskola kialakítási valamint az iváncsai Általános és Művészeti Alapiskola felújítása és bővítése munkálatai is. Mélyépítésben a németkéri települési folyékony hulladék tisztító- és elhelyezőtelep husáng- füzes talajbiológiai tisztítással üzemelő komplex beruházása és a Csongrádi Ipari Park kivitelezésé volt a meghatározó. A sárbogárdi kistérségben lévő Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat komplex fejlesztési projekt kapcsán a kiviteli tervdokumentáció készítési és kivitelezési munkák a nevünkhöz fűződnek.